Eseménynaptár

Nem lesz esemény a közeljövőben!

Szülői levelezőlista

Google Csoportok

Jamboree

 

 

BiPi beszéde

Bi-Pi beszéde a megnyitó ünnepélyen:


"Köszöntelek valamennyieteket, a világ minden részéről összegyült cserkésztestvéreim. Őszinte örömmel látlak viszont valamennyiteket itt a vendégszerető magyar földön. A kormányzó úr Őfőméltósága rendkívül megtisztelt bennünket és rajtunk keresztül egész mozgalmunkat, amikor személyesen jött el, hogy minket köszöntsön, továbbá ezt a gyönyörű parkot táborozásunk céljára átengedte nekünk. Hálátoknak üdvrivalgással és zászlóitok lengetésével adjatok majd tanubizonyságot. Van azonban erre még egy módunk, amit Őfőméltósága mindennél nagyobbra becsül majd. Minden vezetőnek és cserkészfiúnak feladata, hogy itteni viselkedésével bebizonyítsa, mennyire igazán becsüli Őfőméltósága jóságát és belénk helyezett bizalmát. Tudom örül majd, ha azt látja, hogy nem csak egészség és szórakozás céljából táboroztok itt, mint egyébként szoktatok, hanem azért gyültetek itt össze, hogy mint a világbéke munkásai, más nemzetbeli cserkésztestvéreitekkel szoros személyi barátságot kössetek. Vigyázzatok, a napok gyorsan tovatünnek, nincs elveszteni való időnk. Jól használjatok fel minden órát a pajtásaitokkal való baráti érintkezésre. Remélem, valamennyieteknek van jegyzőkönyvecskéje, amelybe nap-nap után beírja új barátainak nevét és címét úgy, hogy ha majd újra otthon lesztek, tovább ápoljátok a barátságot levelezés, sőt, ha lehetséges, személyes látogatás útján. A Föld minden népét egymással igaz barátságban szeretném látni.Ti vagytok hazátok leendő vezetői, legyetek hát jó barátok. Csodálatosan jó alkalmatok van itt, hogy ilyen baráti kapcsolatokat teremtsetek. Ezeket használjátok jól fel. Egyetlen nap se múljék el anélkül, hogy új barátokat szereznétek. Sokan vannak köztetek, akik messze távolból érkeztek ide. Köszönöm, hogy eljöttetek. Ez mutatja, hogy milyen derék cserkészek vagytok.
Cserkészvezetők! Köszönöm, hogy ilyen nehéz idők ellenére elhoztátok fiaitokat. Remélem, itt-tartózkodástok nagyon érdekes lesz. Nézzetek meg ebből a csodálatos és gyögyörű országból annyit, amennyit csak lehet és mindenekelőtt kössetek meleg barátságot."

aláírás

 

 

  

felvonulás

Éljenzés, zene, csatakiáltások, boldog mámor. Aztán megkezdődik a csapatok fölvonulása a tribünök közönsége, a Kormányzó és a világ főcserkésze előtt. Teleki Pál gróf vezeti a menetet. Mögötte színes, ritmikus folyam a mosolygó fegyelem partjai között hömpolygő aranyos ifjúság vidám áradata.

szarvas


Bi-Pi ezt az értelmezést adta a csodaszarvasnak: "Az ősmagyarok követték a fehér szarvast, nem azért, hogy megöljék, hanem mert új utakhoz, új kalandokhoz vezette őket s az üldözés öröme a boldogság ösvényére vezetett. A fehér szarvast mint a cserkészjellem szimbólumát tekinthetjük. Fölfelé szökelleve vezet benneteket, átugorja a nehézségeket, szembenéz új kalandokkal, melyekre a cserkészet magasztos céljainak követése közben akadtok. És ez a küzdelem hozza meg számotokra a boldogságot. A magasztos célok pedig: Isten, hazátok és embertársaitok iránti kötelességeitek egész szívvel való teljesítése, a cserkésztörvények szerint való élet. Így mindegyikőtök előmozdítja Isten országát ezen a Földön, a béke, a jóakarat uralmát az emberek között."

Bipi és Teleki

Bi-Pi Teleki Pál gróf kíséretében tábort látogat 


A magyar népművészetet hosszú aléltságából a cserkészek keltik életre és ennek beszédes bizonyítékai voltak a jamboree táborkapui. Az üzletváros székely-tornyai, a IV. altábor összetett tömörfaragásos kapuja, az V. kerület paprikafüzéres, élénk színű díszítése, a bácsalmásiak magas ívelésű művész, ősmagyar kapuja és a megcsodált, egydarab fából faragott lánckerítése, az Ezermesterek szinte komor-pogányos bálványfái, Békéscsaba ízlésesen finom, faragott kapuja, a győri ökörkoponyás sudárfák, a siketnémák beszédes tulipános festése, a mezőkövesdiek matyó-motívumai és a két rákospalotai tobzódóan színes, faragott kapu egy ezeréves népművészet újjászületéséről beszél.

Kapu

A győriek táborkapuja 

 

zalai

A zalai táborkapu

 

barát

Cserkésztestvériség: ceyloniak, jamaicaiak, angolok és magyarok barátkoznak
"A Föld minden népét egymással igaz barátságban szeretném látni" (Bi-Pi)


A jamboree ideje alatt alkalmat adott a táborparancsnokság a külföldi cserkészeknek arra is, hogy hazánkat megismerjék. Megfelelt ez Baden-Powell intencióinak is: "Nézzetek meg ebből a csodálatos és gyönyörű országból annyit, amennyit csak lehet!"

pesten
 
Külföldi cserkészek a budapesti Andrássy-szobor előtt
 
 
budán
 
Külföldi cserkészek a Budai Várban Szent István lovasszobránál
 
 
tábor
 
Madártávlatból a Horthy Miklós kormnyzó által a jamboree rendelkezésére bocsátott
királyi park, amely most 25 000 cserkész otthona. 
 
 
tűz


Általában a jamboree-tábortűz nyitott színpad szokott lenni, de voltak valódi tábortüzek is. Az intim tábortüzek leginkább visszatükrözik a cserkészet lényegét, a barátságot, az egymásra utaltságot s a nemzeti életet. Ilyenkor föltárul a múlt, megszólal a tárogató és a régi magyar nóta. Ilyen volt IX.altáborban augusztus 12-én rendezett turáni tábortűz. A cserkésztestvériség tüzénél találkoztak a turáni népek jelenlevő képviselői. A magyarok és finnek népdalalokat adtak elő, a japánok bemutattak két színpadi jelenetet, s magánénekszámokkal is szerepeltek. Az orosz iga alatt sínylődő turáni népek képviselője Dr. Tagán Galimdzsán baskír alezredes volt.

 

üzlet
 
Az üzletváros bejárata 

 

konferencia

A VII. Nemzetközi konferencia augusztus 7-én és 8-án folyt le a gödöllöi premontrei rendházban. Az elnöki székben Baden-Powell ült és közvetlen szavakkal üdvözölte az összegyült 190 delegátust. A zöld posztóval leterített aztalnál Bi-Pi mellett ülnek: Hubert S. Martin, a nemzetközi iroda igazgarója, Lord Hapton, Svojsik cseh főcserkész, Teleki Pál gróf, Ebbe Liberath svéd főcserkész, Bonstetten svájci főcserkész.

 

zászló

Megszólal a Himnusz, a számtalan zászló földrehajlik, s a világ büszke lobogói
megcsókolják a magyar földet 

 

 
Netkorzo Online Kft.